ภาพกิจกรรม
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ณ.ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ณ.ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี

1

5 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด อสม.ดีเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน เป็นกำลังใจให้ อสม.ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน ขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวด อสม.ดีเด่นอำเภอวิภาวดี ที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนๆ อสม.ท่านอื่นๆได้นำแบบอย่างและประสบการณ์อันดีไปใช้ในการประกวดในครั้งต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด อสม.ดีเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน เป็นกำลังใจให้ อสม.ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน ขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวด อสม.ดีเด่นอำเภอวิภาวดี ที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนๆ อสม.ท่านอื่นๆได้นำแบบอย่างและประสบการณ์อันดีไปใช้ในการประกวดในครั้งต่อไป

6

29 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
“โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ” จังหวัดสุราษฏร์ธานี
👉🏻ดำเนินการ โดย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี วันที่ 10 พ.ย. 2566

“โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ” จังหวัดสุราษฏร์ธานี 👉🏻ดำเนินการ โดย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี วันที่ 10 พ.ย. 2566

14

17 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี 
👉🏻ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา 
     - การจัดทำฐานข้อมูล JHCIS
👉🏻ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองศิลา 
     - ระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine (DMS), Teleconsult เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ สะดวกสบาย ประหยัดเวลา

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี 👉🏻ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา - การจัดทำฐานข้อมูล JHCIS 👉🏻ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองศิลา - ระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine (DMS), Teleconsult เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ สะดวกสบาย ประหยัดเวลา

12

17 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ อบต.ตะกุกใต้ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และ อสม. ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ อบต.ตะกุกใต้ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และ อสม. ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้

12

7 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประกาศและเผยแพร่ เจตจำนง เจตนารมณ์  มาตรการ และแผนปฏิบัติการ ในเวทีประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ดังนี้
- เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน 3 เรื่อง 
- เจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 5 ข้อ 
- แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประกาศและเผยแพร่ เจตจำนง เจตนารมณ์ มาตรการ และแผนปฏิบัติการ ในเวทีประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ดังนี้ - เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน 3 เรื่อง - เจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 5 ข้อ - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ นางสาวปาลีรัฐ ชูวารี ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคุณวิลาวัลย์ น้อมรอด
ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ นางสาวปาลีรัฐ ชูวารี ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคุณวิลาวัลย์ น้อมรอด ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18

2 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมตาม "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Remission Service เบาหวานรักษาหายได้ที่สุราษฎร์ธานีปีงบประมาณ ๒๕๖๗" 
ณ โรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมตาม "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Remission Service เบาหวานรักษาหายได้ที่สุราษฎร์ธานีปีงบประมาณ ๒๕๖๗" ณ โรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26

30 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ณ บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ณ บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

22

29 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมถวายพระพุทธรูปประจำวันเกิด ณ สำนักสงฆ์โพธิ์พนา อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีบุคคลต่างๆร่วมสร้างถวาย

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมถวายพระพุทธรูปประจำวันเกิด ณ สำนักสงฆ์โพธิ์พนา อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีบุคคลต่างๆร่วมสร้างถวาย

22

27 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด) และผู้นำทางศาสนา ให้แก่ พระสงฆ์ในเขตอำเภอวิภาวดี  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด) และผู้นำทางศาสนา ให้แก่ พระสงฆ์ในเขตอำเภอวิภาวดี ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

21

26 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ได้ส่งมอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่สายตาผิดปกติ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งได้คัดกรอง พบนักเรียนมีสายตาผิดปกติ จำนวน 9 ราย ส่งต่อไปตรวจยืนยันโดยจักษุเเพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับการแก้ไขโดยการตัดเเว่นสายตา จำนวน 4 ราย

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ได้ส่งมอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่สายตาผิดปกติ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้คัดกรอง พบนักเรียนมีสายตาผิดปกติ จำนวน 9 ราย ส่งต่อไปตรวจยืนยันโดยจักษุเเพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับการแก้ไขโดยการตัดเเว่นสายตา จำนวน 4 ราย

21

25 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 ตุลาคม 2566  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

21

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมพัฒนาวัดโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมพัฒนาวัดโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

19

22 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีออกรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอวิภาวดี มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 62 ราย ได้โลหิต จำนวน 57 ยูนิต

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีออกรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอวิภาวดี มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 62 ราย ได้โลหิต จำนวน 57 ยูนิต

27

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ตุลาคม 2566  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

28

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ 
งานวัยทำงาน และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ งานวัยทำงาน และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566

33

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี 
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

28

10 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมด้วย ตัวแทนผู้นำชุมชน ภาคประชาชน และ อสม. ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กับกลุ่มคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง  รุ่นที่ 36 วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม สสอ.วิภาวดี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมด้วย ตัวแทนผู้นำชุมชน ภาคประชาชน และ อสม. ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กับกลุ่มคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม สสอ.วิภาวดี

43

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายของอำเภอวิภาวดี อาทิเจ้าหน้าที่ อบต. คุณครู นักเรียน อสม. และผู้นำชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ จากศูนย์อนามัยที่ 11

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายของอำเภอวิภาวดี อาทิเจ้าหน้าที่ อบต. คุณครู นักเรียน อสม. และผู้นำชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ จากศูนย์อนามัยที่ 11

37

4 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...