ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ณ บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23
29 ตุลาคม 2566