สายด่วน 1669 24 ชั่วโมง ** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ** เลขที่ 229 หมู่ที่ 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84370

นายสรรเพชญ เรืองอร่าม

สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

081-979-2530

นายนิสิต เอกสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

081-7880556

  • วิสัยทัศน์

    วิภาวดีมีสุข ด้วยระบบสุขภาพมพทย์แผนไทย ห่างไกล มาตรฐาน บูรณการเเพทย์เเผนไทย ห่างไกล NCDs สูงวัยคุณภาพ ในปี 2570

ข่าวสารชาววิภาวดี

กิจกรรมชาววิภาวดี

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

องค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
14 กรกฎาคม 2566

พี่น้อง วิภาวดี เราดูแล

31
หมู่
15,855
ประชากร
450
ตร.กม