ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี 👉🏻ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา - การจัดทำฐานข้อมูล JHCIS 👉🏻ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองศิลา - ระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine (DMS), Teleconsult เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ สะดวกสบาย ประหยัดเวลา
74
17 พฤศจิกายน 2566