ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมถวายพระพุทธรูปประจำวันเกิด ณ สำนักสงฆ์โพธิ์พนา อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีบุคคลต่างๆร่วมสร้างถวาย
23
27 ตุลาคม 2566