ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ อบต.ตะกุกใต้ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และ อสม. ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้
84
7 พฤศจิกายน 2566