ภาพกิจกรรม
“โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ” จังหวัดสุราษฏร์ธานี 👉🏻ดำเนินการ โดย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี วันที่ 10 พ.ย. 2566
15
17 พฤศจิกายน 2566