ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมตาม "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Remission Service เบาหวานรักษาหายได้ที่สุราษฎร์ธานีปีงบประมาณ ๒๕๖๗" ณ โรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27
30 ตุลาคม 2566