ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ นางสาวปาลีรัฐ ชูวารี ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคุณวิลาวัลย์ น้อมรอด ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19
2 พฤศจิกายน 2566